ŽÁK

Aplikace „Ekostopa školy“ umožňuje žákům a studentům vytvořit PROJEKT NA SNÍŽENÍ EKOLOGICKÉ STOPY ŠKOLY. Tvoje škola již provedla výpočet za daný kalendářní rok, tvým úkolem je nyní vymyslet a navrhnout, jak by se dala ekologická stopa školy snížit. Nebudeme ti napovídat příklady, ale zamysli se sám/sama nad tím, co všechno škola spotřebovává, jaké věci zajišťuje pro výuku, co je potřeba k fungování celé školy, jak se lidé do školy dopravují, a zda by to nešlo dělat šetrněji a úsporněji. Jak změna některých věcí ovlivní výši ekologické stopy, se ti ukáže právě při modelování tvého vlastního projektu na žákovském účtu.

Výsledkem práce v aplikaci bude tvůj vlastní projekt na snížení ekologické stopy tvojí školy. Až svůj modelový projekt uzavřeš a uložíš, bude přístupný tvým spolužákům, zároveň ale i ty budeš mít možnost podívat se, co vymysleli oni.

Po tom, co tě zaregistruje v kalkulátoru tvůj učitel, obdržíš emailem přihlašovací jméno a heslo, pomocí kterých se přihlásíš a založíš svůj nový projekt.

!!! Rozpracovaný projekt se průběžně ukládá a můžeš se k němu kdykoli vrátit. Po uzavření projektu už není možné nic měnit.

!!! Uzavřený projekt si můžeš uložit a vytisknout.

!!! Tvůj projekt se vztahuje pouze k jednomu aktuálnímu výpočtu ekologické stopy tvojí školy.

!!! Je možné rozpracovat pouze jeden projekt, ten je třeba dokončit do konce školního roku.


Můj projekt