HOST

Aplikace „Ekostopa školy“ umožňuje nezaregistrovanému a nepřihlášenému uživateli projít cestu zadávání vstupních dat a jednorázově si spočítat ekologickou stopu školy. Takto stanovený výsledek bude po ukončení zadávání dat zobrazen, avšak nebudou generovány žádné výstupy k uložení. K výsledku se není možné v budoucnosti vrátit, ani využívat ve výuce pro žákovské projekty.


EKOSTOPA
Spočítat ekostopu jako host

Škola
mám zájem
zaregistrovat naší školu