DOKUMENTY KE STAŽENÍ - formuláře pro získávání údajů do kalkulátoru

CO JE KALKULÁTOR EKOLOGICKÉ STOPY?

Kalkulátor ekologické stopy školy je kalkulačka, která učitelům a žákům základních a středních škol umožňuje snadno spočítat velikost ekologické stopy jejich školy. Po zadání údajů nezbytných pro výpočet, které získává sama škola, díky kalkulátoru zjistíte, jakou má škola spotřebu přírodních zdrojů a jak zatěžuje životní prostředí. Výsledky jsou zjištěny a srovnávány nejen v celkové hodnotě ukazatele ekologické stopy, ale také v šesti hlavních oblastech výpočtu - budova školy, fosilní energie, obnovitelná energie, voda, doprava, celková spotřeba. Výpočet je možné vyčíslit zvlášť pro školní jídelnu. Výsledek přihlášené školy, která výpočet uzavřela, prochází odbornou kontrolou a je certifikován. Více k ekologické stopě školy se dozvíte na webových stránkách www.ekostopa.cz/skoly.

Kalkulátor vznikl v rámci projektu EKOSTOPA jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který administruje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Byl vytvořen Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, o. s., autorem aplikace je agentura Massimo Filippi.
Spuštění plnohodnotné verze kalkulátoru se datuje k 10. 5. 2012.